Rope access

För att minimera åverkan på befintlig omgivning, tex rabatter eller gräsmattor, eller för att komma åt på innergårdar är sk reparbete ett mycket bra alternativ till lift eller ställning för arbete på hög höjd. Vi kan utföra de flesta service- och förbättringsarbeten med rep och är certifierade enligt den internationella standarden IRATA.

Plåtarbete

Beskärning av murgröna i villaträdgård

Fasadtvätt innergård

Trasig ruta högt upp på innergård lagas lätt via reparbete

Byte av ruta på innergård

IRATA-certifierad personal

Fönsterputs  enkelt och smidigt 

via rep !

Fint väder för lite frihet i rep !